Tác giả Nguyễn Hồng Điệp 

Ảnh tác giả nguyễn hồng điệp
Ảnh tác giả nguyễn hồng điệp

Nguyễn Điệp là CEO của công ty cổ phần bao bì AB. Với kinh nghiệm chuyên môn lâu dài trong lĩnh vực in ấn, Nguyễn Điệp đã phát triển bao bì AB từ năm 2008, phục vụ cho hàng nghìn khách hàng.